Piilotettu aarreAsiantuntija-apua somepalveluiden käyttöön

Some-työpajat

Piilotetun aarteen sosiaalisen median työpajoissa

  1. mennään päivässä someen, eli toteutetaan joku osuus organisaation someilusta,
  2. tehdään puolessa päivässä some-suunnitelma esimerkiksi siitä, miten somea voi käyttää innovoinnissa asiakkaiden kanssa  tai miten asiakkaita voi palvella entistä paremmin
  3. mietitään ohjeet organisaation someiluun tai
  4. mietitään säännöt ja prosessi yksittäisen some-palvelun käyttöön

1. Mennään päivässä someen

Päivässä someen -työpajassa lähdetään liikkeelle kohderyhmästä, jota organisaatio haluaa somesta tavoittaa sekä viestistä, joka heille halutaan välittää. Tai jos some otetaan sisäiseen käyttöön, määritellään ongelmia, joita avoimella toimintatavalla ratkaistaan (esim. palaveriaikojen sopiminen ja palaverien vähentäminen, sähköpostiliikenteen vähentäminen, hiljaisen tiedon kerääminen, kilpailijoiden seuranta, tuotekehitysprosessin nopeuttaminen). Tämän perusteella valitaan tapaukseen sopiva(t) some-kanava(t)/palvelu(t), ideoidaan ja automatisoidaan sisällöntuotantoa, käydään läpi perustoiminnallisuudet, tavoitteet ja roolinjako. Ennen työpajaa suositellaan Organisaatio@some -koulutusta, jotta kaikki pääsevät lähemmäksi toisiaan somen haasteista ja mahdollisuuksista.

2. Innovointi-iltapäivä 

Innovointi-iltapäivä - työpajassa valitaan tavoitteita tukevat ja resursseihin sopivat työkalut, joita organisaatio voi käyttää innovoidessaan tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaiden tai muiden kohderyhmien kanssa.  Nimestään huolimatta työpajassa voidaan miettiä muutakin kuin tuotekehitystä ja se voidaan järjestää myös aamulla tai illalla.

3. Tehdään some-ohjeet työpajassa

Some-ohjeet – työpajassa käydään läpi työkalut, joita organisaation työntekijät tällä hetkellä käyttävät ja mietitään, mitä heidän kannattaisi alkaa käyttää, määritellään työkalukohtaiset tavoitteet ja kirjoitetaan niihin liittyvät ohjeistukset, kiellot ja kannustimet.

Julkisia some-ohjeita löytyy sosiaalinenmedia.org-sivustolta.

4. Tehdään työpajassa säännöt some-työkaluun

Sometyökalusäännöt-työpajassa määritelläät säännöt organisaation käyttämälle sometyökalulle (esim. wiki, blogi, mikroblogi, forum, HeiaHeia ja julkiset some-palvelut). Työpajassa määritellään työkalun tavoite ja suunnitellaan tavoitetta tukeva rakenne ja käyttötapa. Työpajassa määritellään prosessi, roolit ja motivaatiotekijät ja kirjoitetaan ohjeet työkalun käyttäjille ja ylläpitäjille.