Piilotettu aarreAsiantuntija-apua somepalveluiden käyttöön

Some-työpajat

Piilotetun aarre järjestää sosiaalisen median työpajoja

  1. somestrategiatyöpajassa tehdään tai päivitetään organisaation somestrategia
  2. mietitään ohjeet organisaation someiluun tai
  3. mietitään säännöt ja prosessi yhden yksittäisen somepalvelun käyttöön

1. Somestrategiatyöpaja eli miksi ja miten 

Somestrategiatyöpajassa lähdetään liikkeelle organisaation tavoitteista, ja kohderyhmästä, jonka se haluaa somesta tavoittaa ja viesteistä, joita heille halutaan välittää. Somestrategia voidaan tehdä julkisen tai sisäisen somen käyttöön. Tavoitteen asetannassa voidaan määritellä ongelmia, joita avoimella toimintatavalla ratkaistaan (esim. palaveriaikojen sopiminen ja palaverien vähentäminen, sähköpostiliikenteen vähentäminen, hiljaisen tiedon kerääminen, kilpailijoiden seuranta, tuotekehitysprosessin nopeuttaminen). Tämän perusteella valitaan tapaukseen sopiva(t) some-kanava(t)/palvelu(t), ideoidaan sisällöntuotantoa, käydään läpi työkalun käyttökulttuuria ja sen perustoiminnallisuuksia. Sovitaan tavoitteet ja roolinjako.

2. Someohjeet kuntoon -työpaja

Some-ohjeet – työpajassa käydään läpi työkalut, joita organisaation työntekijät tällä hetkellä käyttävät ja mietitään, mitä heidän kannattaisi alkaa käyttää, määritellään työkalukohtaiset tavoitteet ja kirjoitetaan niihin liittyvät ohjeistukset, kiellot ja kannustimet. Julkisia some-ohjeita löytyy sosiaalinenmedia.org-sivustolta.

3. Someohjeet yhden työkalun käyttöön -työpaja

Sometyökalusäännöt-työpajassa määritelläät säännöt organisaation käyttämälle sometyökalulle (esim. wiki, blogi, mikroblogi, forum ja julkiset some-palvelut). Työpajassa määritellään työkalun tavoite ja suunnitellaan tavoitetta tukeva rakenne ja käyttötapa. Työpajassa määritellään prosessi, roolit ja motivaatiotekijät ja kirjoitetaan ohjeet työkalun käyttäjille ja ylläpitäjille.