Piilotettu aarreAsiantuntija-apua somepalveluiden käyttöön

Sosiaalisen median määritelmä

Mitä se “sosiaalinen media” on?

 

Sosiaalinen media, some, määritellään Wikipediassa näin:

Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu.[1] Sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, joka on muuttanut yhteiskunnan tuotanto- ja jakelurakennetta, taloutta ja kulttuuria.[2] Professori Andreas M. Kaplan ja Michael Haenlein mukaan “Sosiaalinen media on joukko internet-sovelluksia, joiden ideologinen ja tekninen perusta on Web 2.0:ssa ja jotka mahdollistavat loppukäyttäjien tuottaman sisällön luomisen ja välittämisen”.[3]

Sosiaalinen media” on termi, jota alettiin käyttää yleisesti vuonna 2009. Sitä ennen puhuttiin enemmän web2.0:sta, Internetin uudesta sosiaalisemmasta “versiosta” ja sitä aikaisemmin puhuttiin uusmediasta.

Nyt Johanna Janhonen odottaa, milloin termi taas muuttuu, sillä hän on lopen kyllästynyt koko termiin. Media on väline ja ihmiset sosiaalisia, onko siis esimerkiksi kännykkä sosiaalinen väline? Tai onko perinteinen media epäsosiaalista, ihmisethän sitäkin yhteistyössä tekevät.

Johanna puhuukin itse mieluummin yhteisöistä ja “yhteisöllisestä netistä”, sillä siitä tässä on kyse: netissä on erilaisia porukoita, jotka yhdessä tuottavat erilaisia sisältöjä (vrt. yhteisöllinen media).

Esimerkkejä sosiaalisen median yhteisöistä :

 • bloggaajat, jotka yhdessä lukijoidensa kanssa keskustelevat esim. muodista, kutomisesta, kakuista, sisustamisesta… Katso Suomen top-bloggaajat tältä listalta. Suomalaisista vain noin 3% bloggaa.
 • twiittaajat, jotka mikrobloggaavat, eli kirjoittavat lyhyitä viestejä, twiittejä, Twitterissä. Suomessa Twitterin käyttäjiä on ehkä noin 200 000.
 • facebookkaajat, jotka mikrobloggaavat, chattaavat, pelaavat, jakavat kuvia jne Facebookissa. Facebook on Suomen suosituin some-palvelu melkein 2 miljoonalla käyttäjällään. Kurkkaa Suomen suosituimmat Facebook-sivut
 • wikipedistit, ihmiset, jotka kirjoittavat artikkeleita Wikipediaan.
 • sijaintinsa jakavat, jotka käyttävät mm. Foursquarea tai Facebookin Places-ominaisuutta
 • kuntoilijat, jotka jakavat suorituksensa esim. suomalaisessa HeiaHeia-palvelussa
 • Eri aiheista Suomi24:ssa keskustelevat. Suomi24-keskusteluja käydään anonyymisti, mikä vaikuttaa keskustelun tasoon, mutta se on Suomen suurin keskustelufoorumi

 

Sosiaalinen media yrityksissä

Yleensä sosiaalinen media ja some-työkalut mielletään kaikille avoimiksi ja näkyviksi palveluiksi, kuten Facebook-sivut, YouTube-kanavat ja Wikipedia-artikkelit. Yritys voi kuitenkin käyttää myös suljettuja, vain omille työntekijöilleen ja/tai sidosryhmille, tai tietyille työryhmille rajattuja palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi Yammer-mikroblogi, Facebookin suljetut ryhmät tai intranetissä toimivat wikit ja blogit.

Kun some on otettu työkäyttöön, käytetään esimerkiksi sellaisia termejä kuin Yritys2.0 tai yhteisöllinen bisneskehitys.

Sosiaalinen media kunnissa ja muissa organisaatioissa

Johanna Janhonen tutki keväällä 2010 sitä, miten suomalaiset kunnat käyttävät sosiaalista mediaa.

Tutkimuksen tuloksena syntyi siemenaineisto eOppimiskeskuksen ylläpitämään sosiaalinenmedia.org-wikiin, jota Johanna ja muut vapaaehtoiset edelleen päivittävät keräämällä sinne mm. some-ohjeistuksia ja esimerkkejä kuntasomesta ja muidenkin organisaatioiden someilusta. Organisaatiot tarvitsevat sosiaalisen median strategian, jossa määritellään mm. organisaation valitsemat some-työkalut ja niihin liittyvät tavoitteet, mittarit ja roolit (esim. ketkä some-kanavissa toimivat).

Sosiaalisen median palvelut Suomessa

Erilaisia some-palveluita on paljon, niihin voi tutustua esim. sosiaalinenmedia.org-wikissä tai Tuija Aallon keräämällä listalla. EVA teki keväällä 2011 Suora yhteys-raportin, jossa kerrotaan somen vaikutuksista suomalaiseen yrityskulttuuriin.

Johanna Janhonen tarkkailee kuukausittain Alexa.comin tilastoja siitä, mitkä ovat Suomen suosituimpia nettisivuja.

Suomen suosituimmat www-sivut 25.1.13

Alla olevasta esityksestä paljastuu Suomen somen tilan loppuvuonna 2013.

Suomi some 2013

 

Katso myös Ylen tuottama video sosiaalisesta mediasta Suomessa (joulukuulta 2010):

 

Sosiaalisen median käyttö:

Sosiaalinen media mielletään usein vain uudeksi markkinoinnin välineeksi, mutta siltä voi käyttää moneen muuhunkin tarkoitukseen, esimerkiksi

 • tiedotuksessa
 • opetuksessa ja oppimisessa
 • palautteen keräämisessä ja asiakaspalvelussa
 • tuotekehityksessä ja innovoinnissa
 • rekrytoinnissa ja työnantajakuvan kehittämisessä
 • ryhmätyöskentelyssä, esimerkiksi nopeasti muuttuvien ohjeiden tai pöytäkirjojen kirjoittamisessa tai hiljaisen tiedon keräämisessä
 • verkostoitumisessa ja yhteydenpidossa
 • löydettävyyden parantamisessa (eli hakukoneoptimoinnissa)
 • uutisten, markkinoiden ja kilpailijoiden seurannassa