Piilotettu aarreAsiantuntija-apua somepalveluiden käyttöön

Suomi-kuvahaaste

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGB
Wikipedian mukaan Suomi-kuva voi tarkoittaa “sekä suomalaisten omia että ulkomaalaisten käsityksiä Suomesta”. Suomi-kuvahaasteessa taas otetaan Suomeen tai suomalaisuuteen liittyviä kuvia ja jaetaan niitä sosiaalisessa mediassa. Haasteen tavoitteena on paitsi vahvistaa suomalaisten yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta myös vaikuttaa eri sosiaalisen median kanavissa esitettävään Suomi-kuvaan. Tempauksen tunnus on #suomikuvahaaste ja se on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.

Mitä, miten, milloin?

Piilotettu aarre haastaa ihmiset ja organisaatiot jakamaan 1-31 Suomi-aiheista kuvaa somessa. Kuvia jaetaan kuukauden ajan,  6.11. – 6.12.2017. Haasteeseen voi osallistua haluaminaan päivinä, vaikka vain yhden kerran. Kuvat merkitään #suomikuvahaaste-häsällä ja niitä voi jakaa haluamissaan somepalveluissa, esimerkiksi Instagram, Facebook, Twitter… Jokaisella päivällä on oma teemansa. Kuvia voidaan myös jakaa uudelleen eri verkkosivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa. Jos kuvassasi esiintyy tunnistettavia ihmisiä, pyydä heiltä lupa kuvan julkaisemiseen somessa ja netissä. Kuvaajan vastuulla on kysyä lupa kuvan julkaisemiseen.

Vad, hur, när?

Piilotettu aarre utmanar människor och organisationer att dela 1-31 bilder relaterade till Finland i sociala medier som Instagram, Facebook, Twitter mellan 6.11. och 6.12.2017. Bilderna är taggade med #suomikuvahaaste. Varje dag har sitt eget tema. Bilderna kan också användas på olika webbplatser och sociala medier. Om det finns identifierbara personer i ditt foto, fråga dem om du kan publicera bilden på webben. Fotografen ansvarar för att få tillstånd att publicera bilden.

What, how, when?

Piilotettu aarre challenges people and organizations to share 1-31 images related to Finland in social media like Instagram, Facebook, Twitter between 6 Nov and 6 Dec 2017. Photos are tagged with #suomikuvahaaste hashtag. Each day has its own theme. Images can also be used on different websites and social media channels. If there are recognizable people in your photo, ask them for a permission to publish the image on the web. The photographer is responsible for asking permission to publish the picture.

Teemat – temor – themes

Löydät teemat myös Googlen kalenterista: iCal – HTMLsuomikuvahaaste_ohje4

6.11. suomenruotsalaisuus – finlandssvensk – Swedish-speaking population of Finland
7.11. historia – history
8.11. ajatus/lainaus – idé/citat – idea/quote
9.11. design/tuote – produkt – product
10.11. johtaja – ledare – leader
11.11. paikka – ställe – place
12.11. sukulainen – relativ – relative
13.11. kulttuuri/viihde – kultur/underhållning – culture/entertainment
14.11. kirjallisuus – litteratur – literature
15.11. musiikki – musik – music
16.11. ruoka – mat – food
17.11. juoma – dryck – beverage
18.11. perinne – tradition
19.11. media
20.11. lapsuus – barndom – childhood
21.11. urheilu – sport
22.11. taide – konst – art
23.11. tiede – vetenskap – science
24.11. lempiasia – favorit sak – favorite thing
25.11. mies – man
26.11. nainen – kvinna – woman
27.11. vaate/asuste – kläder/tillbehör – clothing/accessory
28.11. luonto – natur – nature
29.11. yhdessä – tillsammans – together
30.11. organisaatio – organisation – organization
1.12. kieli/sana – språk/ord – language/word
2.12. onni/unelma – lycka/dröm – happiness/dream
3.12. vesi – vatten – water
4.12. vapaa valinta – fritt val – free choice
5.12. koti/uskonto/isänmaa – hem/religion/fosterland – home/religion/home country
6.12. Suomi 100 – Finland 100

Taustaa

Piilotetun aarteen someasiantuntija Johanna Janhonen on osallistunut Instagramissa noin kahden vuoden ajan australialaiseen kuvahaasteeseen #fmsphotoaday, #fmspad, jossa jokaiselle päivälle on annettu oma teema. Osa suomalaisista osallistujista käyttää kuvissaan myös tunnistetta #fmskuvapäivässä. #suomikuvahaaste-idea syntyi, kun Johanna mietti, miten hän voisi innostaa suomalaisia juhlistamaan Suomen 100-vuotisjuhlaa somessa ja tuomaan samalla yhteisöllisesti esiin Suomen eri puolia.

 

suomikuvahaaste_guide3

 

 

Viikkohaasteet

6.11. suomenruotsalaisuus 7.11. historia 8.11. ajatus/lainaus 9.11. design/tuote 10.11. johtaja 11.11. paikka 12.11. sukulainen 13.11. kulttuuri/viihde 14.11. kirjallisuus 15.11. musiikki 16.11. ruoka 17.11. juoma 18.11. perinne 19.11. media 20.11. lapsuus 21.11. urheilu 22.11. taide 23.11. tiede 24.11. lempiasia 25.11. mies 26.11. nainen 27.11. vaate/asuste 28.11. luonto 29.11. yhdessä 30.11. organisaatio 1.12. kieli/sana 2.12. onni/unelma 3.12. vesi 4.12. vapaa valinta 5.12. koti/uskonto/isänmaa 6.12. Suomi 100

suomikuvahaaste_viikko1_ohje

suomikuvahaaste_viikko2_ohje suomikuvahaaste_viikko3_ohje suomikuvahaaste_viikko4_ohje suomikuvahaaste_viikko5_ohje